Nieuwe versie HIS normenkader

HIS normenkader 2024.01

Er is een nieuwe versie van het HIS normenkader 2024 verschenen. Deze versie (2024.01) is nu als download beschikbaar op onze website.  

In oktober ontving de stuurgroep van het XIS Keurmerk een brief van NedXis met daarin een aantal inhoudelijke en procedurele klachten. Na zorgvuldige beoordeling en verwerking van deze klachten hebben we een nieuwe versie van het normenkader gemaakt waarin de meeste klachten gehonoreerd zijn. Het gaat hierbij zowel om tekstuele aanpassingen (onder andere in de gebruikte terminologie) als inhoudelijke aanpassingen. 

Geen audit OPEN-normen 

Een belangrijk verschil met de vorige versie is dat de verplichte audit op de OPEN-normen is vervallen. Als een HIS voor programma OPEN is gecertificeerd (Normenkader-ICT-basiseisen- OPEN), dan hoeft het niet opnieuw ge-audit te worden. Dit is conform eerdere afspraken met leveranciers en is nu aangepast in deze versie. Ook zijn vier normen vervallen; één norm wordt verschoven naar het volgende normenkader. Drie normen bleken ontwikkelwensen, waardoor deze nog niet in aanmerking komen voor het keurmerk.  Aangezien leverancier ChipSoft wel op deze vier normen en de OPEN-normen ge-audit is, vermelden wij dit in het Keurmerkregister

Download nieuwe versie normenkader  

Het normenkader 2024.01 is te downloaden via deze link. Op pagina 4 staat een overzicht van de aanpassingen.