FAQ

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over het XIS Keurmerk. Niet gevonden wat u zocht? Neem dan gerust contact met ons op. 

Algemene vragen

Wat is het XIS Keurmerk?

Het XIS Keurmerk is een keurmerk voor de informatiesystemen van huisartsen. 

Voor wie is het XIS Keurmerk?

Leveranciers van huisartsinformatiesystemen kunnen hun HIS aanmelden voor het certificeringsproces. Vanaf volgend jaar kunnen ook leveranciers van informatiesystemen voor huisartsenposten (HAPIS'en) hun systeem laten keuren.

Is het XIS Keurmerk ook voor informatiesystemen van ziekenhuizen en andere zorgsectoren?

Het XIS Keurmerk richt zich alleen op de informatiesystemen voor de huisartsensector. 

Wie zijn de initiatiefnemers van het XIS Keurmerk?

Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV en NHG en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS. Stichting LEGIO zorgt voor de organisatie en uitvoering.

Hoe wordt het XIS Keurmerk gefinancierd?

Het XIS Keurmerk ontvangt voor de komende drie jaar financiering van het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars Nederland financiert de auditkosten die leveranciers het eerste jaar moeten maken voor certificering.

Wat toetst het XIS Keurmerk?

Het XIS Keurmerk toetst of huisartsinformatiesystemen voldoen aan een aantal minimale eisen op het gebied van toekomstbestendigheid, gebruikersvriendelijkheid, veiligheid en gegevensuitwisseling. Het XIS Keurmerk is bedoeld om de systemen een kwaliteitsimpuls te geven.

Is het XIS Keurmerk verplicht?

Leveranciers bepalen zelf of ze het XIS Keurmerk willen behalen. Wel overlegt het ministerie van VWS met de NZa over een mogelijk vergunningenstelsel voor de toelating van ICT-systemen tot de markt op basis van keurmerken en certificering. Ook kunnen zorgverzekeraars het keurmerk op termijn verankeren in hun inkoopbeleid. Bijvoorbeeld door huisartsen die een systeem met het XIS Keurmerk aanschaffen te belonen.

Hoe verhoudt het XIS Keurmerk zich tot het Integraal Zorgakkoord?

Het XIS Keurmerk sluit aan op de plannen van de minister om de situatie op de zorg-ICT-markt te veranderen en de weg vrij te maken voor de uitvoering van het IZA en de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). De minister wil dat zorgsectoren en leveranciers samen werken aan meer transparantie, innovatie, minder vrijblijvendheid en meer oog voor het publieke belang.

Toetsingseisen (normenkader)

Waar vind ik de toetsingseisen van het XIS Keurmerk?

De toetsingseisen voor de HIS'en vindt u in het HIS normenkader. In het normenkader staan de vereisten aan de systemen beschreven in functionele use cases vanuit het perspectief van de gebruikers. 

Hoe komt het normenkader tot stand?

Voor de totstandkoming van het normenkader stelt de werkgroep normenkader van het XIS Keurmerk een werkplan op met daarin thema’s van mogelijke conceptnormen voor dat jaar. De werkgroep haalt de thema’s en conceptnormen uit de voorraadagenda van het normenkader van het voorgaande jaar en kijkt naar de ontwikkelingen in de zorg, wet- en regelgeving, de digitaliseringsvisie van InEen, LHV en NHG en de afgeronde projecten van de HIPMA-tafel (huisartsenportfoliomanagement).

De werkgroep legt het werkplan met thema’s voor conceptnormen voor aan de adviesgroep en stuurgroep. De stuurgroep selecteert de voor dat jaar meest belangrijke thema’s. De conceptnormen worden verder uitgewerkt met normstellers, gebruikers en leveranciers en getoetst aan 5 criteria (toekomstgericht, praktijkgericht, haalbaar, maakbaar en toetsbaar). Afhankelijk van de beoordeling door de normstellers, gebruikers en leveranciers, wordt de conceptnorm opgenomen in het normenkader voor dat jaar. Komt een conceptnorm te vervallen dan wordt deze teruggestuurd naar de tekentafel of op de voorraadagenda gezet voor een volgende editie van het normenkader.

Kunnen externe partijen ideeën en/of wensen m.b.t. het normenkader inbrengen?

Ja, dat kan. Normstellers, leveranciers, gebruikers én andere partijen kunnen op elk moment suggesties voor nieuwe normen delen via de koepels (LHV, InEen, NHG en NedHIS). Het is echter aan de adviesgroep (InEen, LHV, NHG en NedHIS) en de stuurgroep van de sector om een keuze te maken. Deze keuze wordt jaarlijks in februari gemaakt.

Is voor de wens of het idee ontwikkeling door leveranciers vereist, dan moet het onderwerp mogelijk eerst geprioriteerd worden op de HIPMA-tafel voordat het als norm kan worden opgenomen in het normenkader. Gaat het om een wens of idee die onder ‘regulier onderhoud’ valt dan kan de norm mogelijk in het normenkader opgenomen worden zonder te zijn besproken op de HIPMA-tafel.

Hoe actueel zijn de toetsingseisen van het XIS Keurmerk?

Het normenkader wordt jaarlijks geüpdatet. Daarbij wordt onder meer gekeken naar ontwikkelingen in de zorgsector, veranderende wet- en regelgeving en de algehele visie op digitalisering.

Wie controleert of het normenkader op de juiste manier tot stand is gekomen?

De leden van de autorisatiecommissie toetsen of het proces rondom de totstandkoming en het updaten van het normenkader correct is uitgevoerd en of bezwaren en opmerkingen over het normenkader correct zijn afgehandeld. Na deze toetsing rapporteren zij schriftelijk hun bevindingen aan de stuurgroep.

Hoe kan ik bezwaar maken of een klacht indienen mbt het normenkader?

Bent u het niet eens met een toetsingseis in het normenkader? Vul dan het klachtenformulier in. De stuurgroep van het XIS Keurmerk neemt uw klacht/bezwaar in behandeling. Kijk voor meer informatie over klachten en geschillen in het keurmerkreglement.

Keurmerkproces

Hoe kan ik het XIS Keurmerk behalen?

Heeft u interesse? Neem dan contact op met onze leveranciersmanager Toine van den Elshout

Hoe ziet het keurmerkproces eruit?

Om het XIS Keurmerk te behalen, wordt het systeem ge-audit door een onafhankelijke auditor. Bij een positief resultaat krijgt u het keurmerk uitgereikt. Dit is 14 maanden geldig. Verlenging is 2 keer mogelijk door een zelftoets af te leggen (interne audit). Na verlenging met een zelftoets is het keurmerk wederom 14 maanden geldig. Daarna start de cyclus opnieuw met een audit door een onafhankelijke auditor op het meest recente normenkader.

Certificeringsproces XIS Keurmerk

Hoe lang is het XIS Keurmerk geldig?

Het XIS Keurmerk is na de eerste audit en de zelftoetsen in de daaropvolgende jaren telkens maximaal 14 maanden geldig. 

Certificeringsproces XIS Keurmerk

xxxx.

Id es eum sim autem et quo test, quiam nis volupis eum et explabore repudici quam rernatus que voluptassunt autectendus, senim se voluptatium facipsae cor sinisit re porestis volo odia voloresed es alis esedi aut faci quo doluptate labor audit aut harum fugitius magniminti dolent fugit ex earum qui consequ istibus et laut hari quo et, nem debis endam dolorit, quatus debis eosa voluptios maxim dolo et que vollupt iasperis eumquia doluptat ut que expel ilit explicaes eum veni soleste con nimusam vitionet qui blant et ulluptata voluptatio etur modis nis etur?