Ik ben leverancier

Met uw systeem kunt u het verschil maken, zowel voor de huisarts als de patiënt. Om goede zorg te kunnen leveren hebben huisartsen immers goede informatiesystemen nodig. Het XIS Keurmerk is ontwikkeld om eerstelijns informatiesystemen een kwaliteitsimpuls te geven. Als uw systeem XIS-gecertificeerd is, voldoet het aan alle minimale eisen. U laat uw afnemers zien dat uw systeem veilig, gebruikersvriendelijk en toekomstbestendig is en mogelijkheden biedt voor gegevensuitwisseling.

Voordelen XIS Keurmerk

Positief imago

Een XIS gecertificeerd systeem straalt vertrouwen uit. Met het XIS Keurmerk laat u zien dat u werkt aan kwaliteit en zo bijdraagt aan goede zorg voor patiënten. Doordat uw systeem elk jaar ge-audit wordt, laat u bovendien zien dat dit een continu proces is, geen eenmalige verbetering. U levert uw klanten het onafhankelijke bewijs van uw professionaliteit en betrouwbaarheid en versterkt zo uw marktpositie.

Inzicht in actuele eisen en wensen

De minimale eisen die het keurmerk aan systemen stelt, zijn up-to-date en toekomstbestendig. Het XIS Keurmerk voert onderzoek uit naar de ontwikkelingen in de zorgsector, wet- en regelgeving en de digitaliseringsvisie als onderbouwing voor de te toetsen normen. Met certificering weet u zeker dat uw systeem aan alle belangrijke wet- en regelgeving en klantwensen voldoet.

Klaar voor de toekomst

Minister Kuipers wil met een Actieplan de situatie op de zorg-ICT-markt ingrijpend veranderen en de weg vrijmaken voor de uitvoering van het IZA en de vereisten van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het plan moet zorgen voor meer openheid, transparantie, innovatie, minder vrijblijvendheid en meer oog voor het publieke belang. Het ministerie van VWS overlegt met de NZa over een mogelijk vergunningenstelsel voor toelating van ICT-systemen tot de markt. Dat zou kunnen op basis van keurmerken en certificering. Het XIS Keurmerk wordt als voorbeeld gezien en sluit dan ook naadloos aan op deze ontwikkelingen.

Heldere toetsingseisen

 • Praktijkgericht
  De normen sluiten aan op de werkwijze in de praktijk.
 • Toekomstgericht
  De normen beschrijven wat nu en straks nodig is in de praktijk volgens de digitaliseringsvisie van de sector en de landelijk vastgestelde architectuur-principes in het DIZRA.
 • Maakbaar
  De normen en de te realiseren oplossingen zijn voldoende duidelijk en of uitgewerkt om te kunnen maken door de leveranciers.
 • Haalbaar
  De norm en de te realiseren oplossingen zijn door de leveranciers maakbaar in het jaar van de keuring conform het betreffende normenkader.
 • Toetsbaar
  De normen zijn toetsbaar op correcte implementatie. Dat bespaart tijd en komt de kwaliteit ten goede.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het XIS Keurmerk of het keurmerkproces? Neem dan contact op met Toine van den Elshout, leveranciersmanager. Het keurmerkreglement vindt u op deze pagina.