Over het XIS Keurmerk

Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV en NHG en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS. Stichting LEGIO zorgt voor de organisatie en uitvoering. Het keurmerk wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De keurmerkorganisatie werkt nauw samen met leveranciers, gebruikers(verenigingen) en andere relevante organisaties.

Team XIS Keurmerk

Directeur Stichting Legio

Jakob Buitendijk

Secretaris

Toine van den Elshout

Leveranciersmanager

Communicatieadviseur en persvoorlichter

Ebo Aling

Ebo Aling

Informatieanalist

Wilco Brouwers

Audit adviseur

Geert Elbers

Huisarts/CMIO

Achtergrond XIS Keurmerk

Het XIS Keurmerk is voortgekomen uit het visiedocument Digitalisering Huisartsenzorg 2019 -2022 van InEen, LHV en NHG. In het document beschrijven de koepelorganisaties hoe de digitale infrastructuur huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen en gezondheidscentra kan ondersteunen om de zorg te verbeteren. De conclusie: Om de kwaliteit van de huisartsenzorg de komende jaren van een hoog niveau te houden, moeten de informatiesystemen naadloos aansluiten bij wat er kan en nodig is in de praktijk. En, om een systeem te kunnen kiezen dat voldoet aan de verwachtingen van de huisartsen, moet de kwaliteit ervan beter zichtbaar worden.

Financiering

Het XIS Keurmerk ontvangt voor de komende drie jaar financiering van het ministerie van VWS. Zorgverzekeraars Nederland financiert de auditkosten die leveranciers het eerste jaar moeten maken voor certificering.