Stuurgroep XIS Keurmerk

De stuurgroep van het XIS Keurmerk bestaat uit bestuurders en vertegenwoordigers van de huisartsenkoepels, gebruikers, zorgverzekeraars en patiënten. De bestuurders van huisartsenkoepels LHV, NHG en InEen zijn eindverantwoordelijk voor het keurmerk en hebben beslissingsbevoegdheid t.a.v. alle te nemen besluiten die in het Keurmerkreglement staan beschreven. De overige stuurgroepleden hebben een adviserende rol.

Stuurgroep XIS Keurmerk

Nevenactiviteiten

 • Bestuurder Huisartsenposten Amsterdam 
 • Bestuurder Stichting LEGIO  

Nevenactiviteiten

 • Bestuurder Stichting LEGIO
 • Voorzitter Coöperatieve Vereniging de Busehoek
 • Lid Raad van Toezicht LuciVer 

Nevenactiviteiten

 • Huisarts
 • Bestuurder Stichting LEGIO
 • Bestuurslid Coöperatie Nucleus Zorg
 • Bestuurslid Stichting Preconceptiezorg Nederland
 • Voorzitter Zorggroep MeaTri-X
 • Voorzitter stichting ICT 1e lijn Zeeuws Vlaanderen 
 • Kaderhuisarts Beleid en Beheer 

 • Directeur Finance & IT Zilveren Kruis
 • Directeur VECOZO
 • Vicevoorzitter Raad van Bestuur Menzis
 • Manager digitale zorg Patiëntenfederatie Nederland
 • Raadslid Christenunie Harderwijk 

 

xxxx.

Id es eum sim autem et quo test, quiam nis volupis eum et explabore repudici quam rernatus que voluptassunt autectendus, senim se voluptatium facipsae cor sinisit re porestis volo odia voloresed es alis esedi aut faci quo doluptate labor audit aut harum fugitius magniminti dolent fugit ex earum qui consequ istibus et laut hari quo et, nem debis endam dolorit, quatus debis eosa voluptios maxim dolo et que vollupt iasperis eumquia doluptat ut que expel ilit explicaes eum veni soleste con nimusam vitionet qui blant et ulluptata voluptatio etur modis nis etur?