XIS IS...

De norm voor het informatiesysteem van de huisarts

De zorg kan niet zonder huisartsen en huisartsen kunnen niet zonder een goed informatiesysteem. Eerstelijns informatiesystemen met het XIS Keurmerk voldoen aan de belangrijkste kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, gebruikersvriendelijkheid, toekomstbestendigheid en gegevensuitwisseling. En daar wordt niet alleen de huisarts, maar ook de patiënt beter van!

XIS IS...klaar voor de start!

De toetsingseisen voor de HIS’en zijn opgesteld. Keurmerkreglement? Check. Ook de financiering en de organisatie zijn op orde. Naar verwachting kunnen we in het vierde kwartaal van 2023 de eerste HIS-leverancier verblijden met een certificaat en opnemen in het keurmerkregister.

Nieuws

podcast de nulpraktijk xis keurmerk

XIS Keurmerk in podcast De Nulpraktijk

De podcast-serie De Nulpraktijk van de redactie van Skipr en Zorgvisie, volgt de opzet van de innovatieve huisartsenpraktijk Hondsrugpark Gezond waarin een grote rol is weggelegd voor digitalisering. In de
Lees meer

HIS normenkader 2024 officieel goedgekeurd

Onlangs gaf de stuurgroep van het XIS Keurmerk zijn goedkeuring aan het HIS normenkader 2024. Daarmee zijn de eisen waar huisartsinformatiesystemen aan moeten voldoen om het keurmerk te behalen nu
Lees meer
XIS Keurmerk vacature

Informatieanalist XIS Keurmerk

Wij zoeken per direct een informatieanalist voor het XIS Keurmerk die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van de informatiesystemen in de huisartsenzorg. 
Lees meer

Over het XIS Keurmerk

Het XIS Keurmerk is een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV en NHG en koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS. Stichting LEGIO zorgt voor de organisatie en uitvoering. Het keurmerk wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.