Skip to content
28 February 2024
Groeiende rol XIS Keurmerk bij inkooptrajecten

Het XIS Keurmerk speelt een steeds grotere rol in de inkooptrajecten van huisartsinformatiesystemen (HIS’en). “Wij adviseren onze cliënten om naar het XIS Keurmerk te vragen, omdat je dan zeker weet dat een HIS qua functionaliteiten voldoet aan de minimale eisen die de branche stelt”, zegt advocaat Sven Wakker van Dirkzwager.

Sven Wakker

Sven Wakker is advocaat IT-recht bij Dirkzwager. Hij heeft zich gespecialiseerd in IT in de eerstelijns- en tweedelijnszorg en adviseert en onderhandelt in die hoedanigheid onder meer over HIS-contracten: “Het huisartsinformatiesysteem (HIS) vormt het hart van de huisartsorganisatie. Zonder HIS valt de patiëntenzorg immers stil. Daarom is juridische ondersteuning ontzettend belangrijk bij de aanschaf van een HIS. De contracten van HIS-leveranciers zijn complex en kunnen valkuilen bevatten. Daarnaast vinden de inkooptrajecten in de huisartsensector doorgaans plaats op regionaal niveau en zijn ze door hun schaalgrootte juridisch uitdagend.”

Rol XIS Keurmerk inkooptraject

Naast het juridisch goed regelen van het inkopen van een HIS, speelt functionaliteit een nog belangrijkere rol vindt Wakker. “Die bepaalt immers hoe goed een praktijk met het HIS kan werken. Het HIS moet nu, maar zeker ook in de toekomst, voldoen aan de wijze waarop een praktijk haar werkproces met een patiënt heeft ingericht en zijn administratie voert. Wij adviseren onze cliënten dan ook om een systeem met een XIS Keurmerk aan te schaffen, omdat je daarmee verzekerd bent van een HIS dat functioneel voldoet aan de minimale eisen die de branche op deze gebieden heeft geformuleerd. Het XIS Keurmerk haakt ook weer in op de juridische onderhandelingen, omdat wij het opnemen in de contracten die we opstellen. Dit houdt in dat we de leverancier contractueel verplichten om het XIS Keurmerk te hebben of binnen afzienbare tijd te halen, en gedurende de looptijd van de overeenkomst, te behouden. Nu ChipSoft als eerste leverancier het XIS Keurmerk heeft gehaald, verwacht ik op korte termijn dat andere leveranciers het keurmerk ook zullen behalen en het steeds meer als vereiste zal worden gezien door de markt. HIS-leveranciers met een XIS Keurmerk hebben zodoende een voordeel om in aanmerking te komen voor nieuwe opdrachten.” 

XIS Keurmerk en inkoopvoorwaarden

Overigens is er onder leveranciers genoeg animo voor het keurmerk denkt Wakker: “In de gesprekken en onderhandelingen die wij met leveranciers hebben, krijgen wij terug dat zij het XIS Keurmerk graag willen halen. Het is een uitgelezen kans om te laten zien dat een HIS daadwerkelijk functioneel goed presteert en aansluit op datgene waar de markt naar vraagt. Bovendien houdt het keurmerk leveranciers scherp, omdat de keurmerkeisen evolueren. Leveranciers worden zo uitgedaagd om door te ontwikkelen en ieder jaar opnieuw hun XIS Keurmerk te behouden.”
Het is wel belangrijk dat huisartsen zich realiseren dat het XIS Keurmerk alleen iets zegt over de mate van functionaliteit van het HIS, zegt Wakker. “Het zegt dus niets over de juridische voorwaarden. De LHV en InEen hebben twee jaar geleden het ‘Handboek inkoop zorginformatiesystemen voor de huisartsenzorg’ gepubliceerd. Onderdeel daarvan is een set inkoopvoorwaarden, waar wij aan hebben meegewerkt. We weten dus dat deze inkoopvoorwaarden een goed vertrekpunt vormen voor de onderhandelingen over de juridische voorwaarden met de HIS-leverancier, omdat wanneer wij ingeschakeld worden, wij deze voorwaarden ook op tafel leggen aan de leverancier. Wie slim is ‘eist’ dus zowel naleving van het XIS Keurmerk als aanvaarding van inkoopvoorwaarden van LHV en InEen. Of vanuit het perspectief van een slimme leverancier: zorg dat je het XIS Keurmerk hebt én stem in met de inkoopvoorwaarden van LHV en InEen. Daarmee geef je als leverancier vertrouwen dat het met jouw HIS wel goed zit.”