Skip to content
25 June 2024
XIS Keurmerk voor PharmaPartners

Op dinsdag 25 juni heeft HIS-leverancier Pharmapartners het XIS Keurmerk ontvangen voor hun huisartseninformatiesysteem Medicom. Pharmapartners is hiermee de tweede leverancier die een plek heeft veroverd in het XIS Keurmerkregister.

Pharmapartners ontvangt XIS Keurmerk
Vlnr: Martina Bartelink, Eric Scheppink, Judith Rooswinkel – Verhagen en Gerard van Haperen

Eric Scheppink, stuurgroeplid van het XIS Keurmerk en NHG-bestuurder, en directeur van Stichting LEGIO Martina Bartelink overhandigden het certificaat aan directeur Gerard van Haperen en Judith Rooswinkel – Verhagen, Team Lead R& D Huisartsenzorg.

Belangrijk voor huisartsensector

“Het XIS Keurmerk is belangrijk voor de huisartsensector dus het is geweldig dat ook Pharmapartners het nu behaald heeft. Temeer omdat PharmaPartners ook de eerstelijns apotheken bedient, een belangrijk Unique Selling Point”, zei Eric Scheppink. “Huisartsen kunnen het keurmerk meenemen in het selectieproces van een systeem en doen dat ook steeds vaker. Ik hoop dat het een stimulans is voor de andere HIS-leveranciers om het keurmerk ook te behalen.”

Trots

Directeur Gerard van Haperen zei trots te zijn: “Ook wij vinden de kwaliteit van de software belangrijk voor de huisartsen. Daarom zijn we blij met het keurmerk, want het houdt ons scherp. Natuurlijk houden we vast aan onze USP’s, maar het is goed dat met het keurmerk de norm wordt gezet.” Judith Rooswinkel – Verhagen heeft vanuit PharmaPartners al enkele jaren meegedacht over het HIS normenkader. Lachend: “Het voelt ook een beetje als mijn keurmerk, dus ook ik ben heel trots.”