Skip to content
20 September 2023
HIS normenkader 2024 officieel goedgekeurd

Onlangs gaf de stuurgroep van het XIS Keurmerk zijn goedkeuring aan het HIS normenkader 2024. Daarmee zijn de eisen waar huisartsinformatiesystemen aan moeten voldoen om het keurmerk te behalen nu definitief en kunnen HIS-leveranciers beginnen met de audits. Een mooie mijlpaal voor de huisartsensector!

Eric Scheppink, Corine van Geffen en Guus Jaspar

In het HIS normenkader staan de eisen (normen) waar huisartsinformatiesystemen (HIS’en) aan moeten voldoen om het XIS Keurmerk te verkrijgen. Er gingen jaren van voorbereiding en afstemming met gebruikers, leveranciers en normstellers aan vooraf om de in totaal 45 normen op te stellen. Dat de stuurgroep het normenkader nu officieel heeft vastgesteld, is dan ook een belangrijk moment, vindt Corine van Geffen, stuurgroeplid en bestuurslid van InEen: “De huisartsen(posten) willen state-of-the-art HIS’en die passen bij deze tijd. Het normenkader is een opmaat tot betere kwaliteit en is dan ook goed nieuws voor de hele sector.” 

Sterkere positie van huisartsen

Stuurgroeplid en bestuurder van de Landelijke Huisartsenvereniging Guus Jaspar is het daarmee eens: “Bovendien geeft het XIS Keurmerk huisartsen straks een extra handvat bij de aanschaf van een nieuw systeem. Samen met het handboek Inkoop Zorginformatiesystemen en het model inkoopvoorwaarden ICT van InEen en LHV draagt het keurmerk bij aan een sterkere positie van huisartsen bij een ICT-inkoopproces.”

Eric Scheppink, stuurgroeplid en bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), is dankbaar voor alle steun die het keurmerk heeft gekregen: “We zijn er trots op dat we als huisartsen koploper zijn met het keurmerk en een voorbeeld kunnen zijn voor de hele zorgsector. Het is fijn dat we zoveel support hebben gekregen: van NedHis, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. ZN heeft ons net als het ministerie van VWS ook financieel gesteund. Daar zijn we heel blij mee.”

Download HIS normenkader

Het HIS normenkader 2024 is nu als download (pdf) beschikbaar op onze website. Leveranciers die zich aan willen melden voor een audit, kunnen een mail sturen naar leveranciersmanager Toine van den Elshout.