Thema’s en planning HIS normenkader 2025

HIS normenkader 2025

De minimale eisen die het XIS Keurmerk aan systemen stelt, zijn up-to-date en toekomstbestendig. Daarom wordt het HIS normenkader jaarlijks geüpdatet op basis van de laatste ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Met de goedkeuring van het werkplan 2025 hebben LHV, NHG en InEen de thema’s bepaald die in het nieuwe normenkader extra aandacht krijgen. 

Thema’s HIS normenkader 2025

De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van LHV, InEen en NHG, heeft het werkplan goedgekeurd en drie thema’s geselecteerd die in het volgende HIS normenkader een belangrijke rol spelen. Deze thema’s hebben we inmiddels voorgelegd aan een aantal HIS-leveranciers tijdens een kick-off-overleg op donderdag 14 maart. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Actualiseren van de OPEN-normen
    Programma OPEN is afgerond en daarom moeten de OPEN-normen worden geactualiseerd en ondergebracht bij een nieuwe normensteller. We verwijderen in het nieuwe normenkader alle verwijzingen naar OPEN en de bijbehorende certificering. De beschrijving van de voormalige OPEN-normen wordt waar nodig verduidelijkt. Wijzigingen in het HIS-referentiemodel die betrekking hebben op de voormalige OPEN-normen worden doorgevoerd. Mogelijk komt daarmee de vrijstelling voor het auditen op OPEN-normen voor leveranciers die al OPEN-gecertificeerd zijn, te vervallen.
  • Opnieuw beoordelen eerder vervallen normen
    In totaal hebben 7 normen het definitieve normenkader van 2024 niet gehaald. De komende tijd gaan we deze normen opnieuw beoordelen en komen ze mogelijk terug in het HIS normenkader 2025. 
  • Ontwikkelingen HIPMA-tafel 2023
    De huisartsenkoepels LHV, InEen en NHG, gebruikersvereniging NedHis, leverancierskoepel NedXis, VZVZ en Zorgverzekeraars Nederland monitoren samen alle lopende projecten en initiatieven op digitaliseringsgebied in de eerste lijn. Ook leggen ze vast wat het komende jaar de prioriteiten zijn op de ontwikkelagenda’s van de leveranciers. De komende tijd onderzoeken we of er uit de HIPMA-tafel van 2023 ontwikkelingen zijn die al door leveranciers gerealiseerd zijn en daarmee in aanmerking komen voor het normenkader 2025. 

Planning normenkader 2025